zaJezik – služba za jezikovne pravice

Namen svetovalnice je uveljavljanje jezikovnih pravic slovenske manjšine v Italiji na osnovi obstoječe zakonodaje
  • Zaščitni zakon štev. 38/2001
  • Zakonodaja Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
  • Okvirna konvencija Sveta Evrope
  • Druga državna in mednarodna določila
Ni namen svetovalnice
  • Pridobivanje novih jezikovnih pravic
  • Uveljavljanje zakonskih določil, ki niso neposredno vezane na jezik
info@zajezik.eu