PD Podgora

Ulica/via San Giusto, 7

34170 Gorica/Gorizia

Predsednik Daniel Peteani

Prosvetno društvo Podgora je bilo ustanovljeno leta 1924 kot Katoliško prosvetno društvo Podgora s sedežem v župnišču, njegovo delovanje pa je kmalu prekinil fašistični režim. V povojnem času je nihalo med bolj ali manj rednim delovanjem, prišlo je celo do popolne stagnacije.

Leta 1988 se je društvo z novim odborom in statutom preimenovalo v Prosvetno društvo Podgora. Že leto kasneje je politični in kulturni delavec ter glasbenik dr. Mirko Špacapan prevzel vodenje mešanega pevskega zbora in z njegovim zagonom prinesel nesluteno energijo, da je društveno delovanje doživelo pravi preporod. Od tega trenutka do Špacapanove smrti, leta 2007, je delovanje društva slonelo najprej na mešanem pevskem zboru, deloval je tudi otroški pevski zbor. Redno so se prirejala miklavževanja, božičnice, Prešernove proslave in obeleženja obletnic Bratuževe smrti. Uprizarjale so se različne spevoigre, nastopi na koncertih so bili številni. Več let se je v Podgori prirejalo Natečaj za cerkvene pevske zbore ”Bogomir Špacapan”, medtem ko je društveni zbor nastopal tako doma kot nasploh v Italiji, Sloveniji, Avstriji in celo v Belgiji ter bil vedno aktivno soudeležen v župnijskem občestvu. Tudi po prerani smrti dr. Mirka Špacapana je MePZ Podgora nadaljeval svoje poslanstvo pod vodstvom Petra Piriha.

Sicerjšnje društveno delovanje se je nadaljevalo, a v manjšem obsegu. Leta 2018 se je vendarle v društvo vključila skupina mlajših Podgorcev, ki se je začela zavzemati za ohranjanje slovenstva in slovenskega kulturnega življenja v Podgori. Od tega leta je društvo spet obudilo nekaj vaških dogodkov, kot so npr. miklavževanje, dvigovanje mlaja, peka štrukljev in podobno.

Daniel Peteani
Predsednik Daniel Peteani