Zveza

Zveza slovenske katoliške prosvete opravlja kot ena osrednjih kulturnih organizacij Slovencev v Italiji pomembno poslanstvo, saj povezuje kulturna društva med seboj v skupnem prizadevanju za razvoj kulture in slovenskega jezika. koordinira dejavnosti njenih članic z namenom razvijati in ohranjati slovensko kulturno dediščino v vseh svojih izrazih. Člani so lahko društva in ustanove, ki imajo sedež v Furlaniji Julijski krajini. Ti sodelujejo pri društvenih dejavnostih in koristijo vse storitve, ki jih Zveza ponuja ter predlagajo pristojnim organom razne pobude. Trenutno združuje dvajset kulturnih društev, ki delujejo v goriški in videmski pokrajini in se navdihuje po vrednotah demokracije, ideološkega pluralizma in krščanstva. Njeni cilj so družbeno koristne dejavnosti na kulturnem, rekreacijskem, vzgojnem, informativnem in družbenem področju.

Za utrditev slovenske prisotnosti je Zveza navezala plodne kulturne stike s sorodnimi slovenskimi organizacijami v Deželi Furlaniji Julijski krajini, s Koroško in matično domovino Slovenijo. Prišlo je do več skupnih pobud, ki utrjujejo narodno zavest. S Krščansko kulturno zvezo in Slovensko prosveto iz Trsta organizira Zveza slovenske katoliške prosvete izmenično vsako leto Primorske kulturne dneve na Koroškem in Koroške na Primorskem. Primorski zbori so vsako leto prisotni na pevskih revijah na Goriškem, goriški pa na Koroškem. Skupno z drugimi ustanovami potekajo tudi druge pomembne pobude kot so Koroška poje in Dnevi slovenske kulture.

Vloga Zveze slovenske katoliške prosvete v našem goriškem in širšem primorskem kulturnem prostoru je za vse to še vedno pomembna in aktualna. Njena globlja misija se danes kaže predvsem v novih prijemih in sredstvih, primernih za naš čas. Bistvena idejna vsebina ZSKP pa tudi danes, v 21. stoletju, ostaja ista in zvesta programskim smernicam ob svoji ustanovitvi pred šestdesetimi leti. Zato bo gotovo tudi v bodoče znala ponesti poslanico slovenske kulture na Goriškem in v zamejstvu sploh bodočim rodovom v upanju, da bo na tem našem prostoru tudi v novi Evropi slovenska kultura pomenila pozitiven in tvoren dejavnik v medčloveških odnosih in družbenem sožitju.

URAD

Franca Padovan – Predsednica

Igor Antonič

UPRAVNI ODBOR

Predsednica:                                  Franca Padovan

Podpredsednik:                              Miloš Čotar

Blagajničarka:                                 Karen Ulian

Tajnik:                                             Igor Antonič

Gospodarja:                                    Niko Klanjšček, Matevž Čotar

Organizatorji:                                  Milan Jarc, Filip Hlede, Matjaž Pintar

NADZORNI ODBOR

Predsednik:                                      Marco Braini

Nadzorniki:                                      Marco Braini, Danijel Čotar, Katja Dorni

Nadomestni nadzorniki:                  Gabriele Figelj, Albina Pintar