Dejavnosti

Ceciljanka

ZSKP prireja vsako leto v novembru revijo pevskih zborov Cecilijanka. Ta je nepogrešljivo ustaljeno snidenje s pesmijo ob prazniku zavetnice petja sv. Cecilije.

Priznanje Kazimir Humar

Zveza podeli priznanje za ustvarjalne dosežke, za prispevek k razvoju kulturnih dejavnosti in za izjemne dosežke pri organizacijskem delu na kulturnem področju

Iskrivi Smeh na ustih vseh

Iskrivi smeh na ustih vseh je niz veseloiger ljubiteljskih odrov, ki jo vsako leto prirejata Zskp in Kulturni center Lojze Bratuž

Primorska Poje

Zskp je, skupaj z Zvezo pevskih zborov primorske, Zvezo kulturnih društev v italiji in Zvezo cerkvenih pevskih zborov iz trsta, soorganizator zborovske manifestacije Primorska poje.

Primorski Koroški dnevi

Primorski kulturni dnevi na Koroškem povezujejo primorsko in koroško stvarnost na področju kulturnega ustvarjanja.

Okusi ob meji

Okusi ob meji (Gusti di frontiera) je največji enogastronomski festival v Trivenetu. Vsako leto se tudi Zveza slovenske katoliške prosvete tega udeleži.