Primorska Poje

Zveza slovenske katoliške prosvete je, skupaj z Zvezo pevskih zborov primorske, Zvezo kulturnih društev v italiji in Zvezo cerkvenih pevskih zborov iz trsta, soorganizator zborovske manifestacije Primorska poje na kateri nastopa kar 140 zborov. Revija je nedvomno ena največjih slovenskih ljubiteljskih kulturnih manifestacij, ki je edinstvena tudi v mednarodnem prostoru. Od svojega nastanka je revija prispevala pomemben delež pri ohranjanju in vrednotenju slovenskega jezika in slovenske kulture. Za veliko večino zborov je postala nepogrešljiv vsakoletni dogodek: tu se zlivajo ljudsko in umetniško petje. Revija je pripomogla h kakovosni rasti zborovskih sestavov in k vse večji strokovnosti zborovodij, korepetitorjev in pevcev.

Naša zveza je odgovorna za organizacijo treh revij in sicer v Gorici v Kulturnem centru Lojze Bratuž, na Trbižu in v cerkvi Sv. Andreja v Štandrežu. V Gorici se revija odvija marca in sicer v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Na njej bo sodeluje okrog 7 zborov in 150 posameznikov. V Štandrežu poteka tudi marca v cerkvi sv. Andreja. Organizatorji smo pred leti uvedli možnost nastopanja v cerkvenem okviru z ustreznim programom in smo s tem upoštevali razširjenost tovrstne literature in programsko naravnanost nekaterih zborov. Sodeluje okrog 6 zborov in 200 posameznikov. Na Trbižu je marca in sicer v Kulturnem centru. To srečanje, ki poteka v Kanalski dolini, je postalo tradicionalno in istočasno tudi simbol sodelovanja med koroškimi in primorskimi Slovenci. Na pobudo Slovenskega kulturnega središča Planika se že več kot desetletje prav v Kanalski dolini odvija to priljubljeno srečanje koroških in primorskih pevskih zborov, na reviji sodeluje tudi domači pevski zbor.

MePZ Lojze Bratuž v Štandrežu