Prispevki javnih ustanov

SEZNAM JAVNIH PRISPEVKOV V LETU 2022
ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI 2022

Preglednost in objava javnih podpor – Zakon 4. avgust 2017 št. 124
ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE – UNIONE CULTURALE CATTOLICA
SLOVENA Davčna številka/codice fiscale 80002200311

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
D.Š./P.IVA: 80014930327

znesek/importo: 94.281,60,00 €
datum/data: 08/08/2022
predmet podpore/causale: deželni zakon 26/2007, čl. 18 – 3, 4, 5 in 6. odstavek/L.R. n.
26/2007, art. 18, cc. 3, 4, 5 e 6
DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA D.Š./P.IVA:
80014930327

znesek/importo: 82.960,00 €
datum/data: 08/08/2022
predmet podpore/causale: D. Z. 26/2007, čl. 18 – 8. odstavek/L.R. n. 26/2007, art. 18, cc. 8


SEZNAM JAVNIH PRISPEVKOV V LETU 2021
ELENCO CONTRIBUTI PUBBLICI 2021

Preglednost in objava javnih podpor – Zakon 4. avgust 2017 št. 124

ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE – UNIONE CULTURALE CATTOLICA
SLOVENA Davčna številka/codice fiscale: 80002200311

DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
D.Š./P.IVA: 80014930327

znesek/importo: 92.736,00 €
datum/data: 23/09/2021
predmet podpore/causale: deželni zakon 26/2007, čl. 18 – 3, 4, 5 in 6. odstavek/L.R. n.
26/2007, art. 18, cc. 3, 4, 5 e 6
DEŽELA FURLANIJA JULIJSKA KRAJINA/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA D.Š./P.IVA:
80014930327

znesek/importo: 81.600,00 €
datum/data: 23/09/2021
predmet podpore/causale: D. Z. 26/2007, čl. 18 – 8. odstavek/L.R. n. 26/2007, art. 18, cc. 8

OBČINA GORICA/COMUNE GORIZIA
D.Š./P.IVA: 00122500317

znesek/importo: 200,00 €
datum/data: 21/01/2021
predmet podpore/causale: Prispevek za redno delovanje za leto 2021/contributo per
l’attività ordinaria per l’anno 2021
OBČINA GORICA/COMUNE GORIZIA
D.Š./P.IVA: 00122500317

znesek/importo: 400,00 €
datum/data: 16/02/2021
predmet podpore/causale: Prispevek za redno delovanje za leto 2021/contributo per
l’attività ordinaria per l’anno 2021